ماموریت دروتات

بر اساس مفهوم نام تجاری ” دروتات ” رسالت خود را نیز بدین مضمون تعریف می نماید :

  • دروتات سازمانی است که انگیزه بالایی در خدمت به همنوعان دارد و توجه اصلی خود را بر تندرستی جسم و ذهن مشتریان خویش متمرکز و استوار ساخته است.
  • خدمت رسانی به همه افراد جامعه را در دروتات ، به عنوان یک موهبت دریافت شده از طرف خداوند می دانیم و مصرف کننده های خویش را کارفرمای خود دانسته و تمام اندیشه مان را بر رضایت ایشان متمرکز کرده ایم.

دکمه بازگشت به بالا