اهداف دروتات

هدف اصلی دروتات تامین تندرستی مصرف کنندگان محصولات دروتات می باشد. این هدف ارزشمند با توجه به غنای بسیار طب سنتی ایرانی در حال حاضر توسط سایر شرکت های تولید داروهای سنتی نیز دنبال می شود اما آن چیزی که به دروتات نگاه متفاوتی می دهد امید بکارگیری طب سنتی سایر کشورها و فرهنگ های جهان است که توانسته اند مفید فایده باشند و با فرهنگ ما مغایرتی ندارند.

یکی از دغدغه های اصلی همه دروتاتی ها ، عرضه محصولات مفید و ارزشمندی است که در کشور ما تولید نمی شود و یا کلا در طب سنتی ما به آن اشاره ای نشده است ؛ ولی در سایر کشور ها و فرهنگ ها از آن اثرات مفیدی استخراج می نمایند. از این رو تولید و تکمیل چرخه تولید داروهای طبیعی که بومی کشور ما نیستند ولی در سبد مصرف کشور ما جای خالی دارند مهمترین هدف ماست.

دکمه بازگشت به بالا