مراکز فروش

دروتات اسپیرولینا در کلیه مراکز مجاز فروش دارو و مکمل کشور برای شما قابل تهیه است.

اگر داروخانه ای که شما به آن مراجعه کرده اید محصولات دروتات اسپیرولینا را نداشت، لطفاً به ما اطلاع دهید تا مراتب ارسال محصول را برای شما انجام دهیم و با داروخانه مذکور نیز برای دریافت محصول مذاکره کنیم.

لیست مراکز فروش معتبر و نمایندگی های استانی را با کلیک بر روی لینک زیر مشاهد فرمایید.

دکمه بازگشت به بالا