تحقیقات

یکی از مشتقات اسپیرولینا پلاتنسیس ، یک مهار کننده ی انتخابی ورود ویروس هرپس سیمپلکس به درون سلول های HeLa می باشد.

journal of phytotherapy research
تاریخ انتشار1993
جلد (Volume)7
شماره (Issue)1
ضریب تاثیر (Impact Factor)3.092 در سال 2016

چکیده

مشتق محلول در آب اسپیرولینا پلاتنسیس با مکانیسم وابسته به دوز و با غلظتی در محدوده ی 0.08 تا 50 میلی گرم بر میلی لیتر باعث مهار تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس نوع 1 (یا HSV-1) در سلول های HeLa می شود. ثابت شده است که این مشتق فاقد فعالیت ویروس کشی می باشد و با اتصال ویروس به سلول های میزبان نیز تداخل نمی کند؛ ولی با این حال ، با یک مکانیسم وابسته به دوز باعث کاهش نفوذ ویروسی می شود. مشخص شده است که اگر مشتق مذکور با دوز 1 میلی گرم بر میلی لیتر و 3 ساعت پیش  از عفونت به سلول ها افزوده شود ، بدون اختلال در فعالیت پروتئین سازی سلول میزبان ، باعث مهار تولید پروتئین های اختصاصی ویروس می شود. در یک آزمایش انجام شده در محیط زنده ی طبیعی (In vivo ) مشخص شد که غذای حاوی این مشتق با دوز 100 تا 500 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ، به طور موثری باعث افزایش طول عمر موش های دچار عفونت می گردد.

محققین :

  • HAYASHI .K1
  • HAYASHI .T
  • MORITA .N
  • KOJIMA. I
  • Toyama medical pharmaceutical univ., dep. virology, Toyama, Japan

منبع:

https://www.cyanotech.com/pdfs/spirulina/sptl23.pdf

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا