تحقیقات

نقش اسپیرولینا در کنترل قند و چربی خون در دیابت نوع 2

Journal of Medicinal Food logo
تاریخ انتشارJul 7, 2004
جلد (Volume)4
شماره (Issue)4
ضریب تاثیر (Impact Factor)1.995 در سال 2016

چکیده

اسپیرولینا به دلیل دارا بودن غلظت بالایی از مواد مغذی کاربردی، بعنوان یک غذای دارای خواص درمانی مطرح شده است. هدف از این مطالعه ، ارزیابی نقش اسپیرولینا در کاهش قند و چربی خون بود. به این منظور ، 25 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 انتخاب شده و به تعدادی از آنها به صورت تصادفی، اسپیرولینا داده شد(گروه مطالعه) در حالیکه تعدادی دیگر از آنها اسپیرولینا دریافت نکردند(گروه کنترل). سپس دو گروه مطالعه و کنترل از نظر متغیر های مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند. تاثیر مکمل اسپیرولینا (به اندازه ی 2 گرم در روز به مدت دو ماه) ، با اندازه گیری مقدار قند خون ، میزان هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c ) و سطح لیپیدهای مختلف  در بیماران مبتلا به دیابت مورد مطالعه مشخص شد. دو ماه درمان با مکمل اسپیرولینا منجر به کاهش قابل توجه سطح قند خون ناشتا و قند خون پس از مصرف غذا گردید. کاهش چشمگیری در سطح HbA1c نیز رخ داد که نشان می دهد این مکمل باعث تنظیم دراز مدت قند خون می شود. در ارتباط با لیپیدها ، سطح تری گلیسیریدها  به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد. کلسترول تام (TC) و  لیپوپروتئین با دانسیته ی پایین کلسترول (LDL-C)کاهش و لیپوپروتئین با دانسیته ی بالای کلسترول (HDL-C  ) نیز یه مقدار اندکی افزایش پیدا کرد. در مجموع با بررسی مولفه های آتروژنیک می توان دریافت که نسبت کلسترول تام به HDL   و نسبت LDL به HDL  پس از دریافت  مکمل اسپیرولینا کاهش پیدا می نماید. همچنین به صورت همزمان شاهد کاهش سطح آپولیپوپروتئین B و افزایش سطح آپولیپوپروتئین A1  هستیم. بنابراین افزایش چشمگیر و مطلوب نسبت آپولیپوپروتئین A1 به آپولیپوپروتئین B نیز در اثر استفاده از این مکمل مشاهده می شود. این یافته ها حاکی از اثرات مفید مکمل اسپیرولینا در کنترل سطح قند خون و بهبود پروفایل چربی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.

محققین :

  • Panam Parikh
  • Uliyar Mani
  • Uma Iyer

منبع:

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/10966200152744463

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا