تحقیقات

مطالعات انجام شده بر روی نقش اسپیرولینا ماکسیما در جلوگیری از ابتلا به کبد چرب القا شده توسط کربن تتراکلرید در مدل موشی.

Journal of Ethnopharmacology
تاریخ انتشارJune 29, 1998
جلد (Volume)64
شماره (Issue)2
ضریب تاثیر (Impact Factor)3.115 در سال 2018

چکیده

هدف این مطالعه بررسی این موضوع بود که آیا تغذیه با روغن استخراج شده از اسپیرولینا ماکسیما یا عصاره ی چربی زدایی (Defatted) شده ی آن قادرند از کبد چرب القا شده توسط کربن تتراکلرید تزریق شده در صفاق  موش جلوگیری کنند یا خیر. به این منظور، 4 روز پس از درمان ، لیپیدهای موجود در کبد و سرم مورد بررسی قرار گرفتند. بین غلظت لیپیدهای موجود در کبد موش ها ، چه گروهی که مشتقات اسپیرولینا دریافت کرده بودند و چه گروهی که آن ها را دریافت نکرده بودند تفاوتی وجود نداشت به غیر از اینکه میزان کلسترول تام در گروهی از موش ها که مشتقات اسپیرولینا را دریافت می کردند به میزان اندکی افزایش نشان می داد. اما پس از تزریق CCl ، میزان لیپید و گلیسرول تام کبد در موش هایی که مشتقات اسپیرولینا (بعنوان مثال، روغن استخراج شده از آن) را دریافت کرده بودند در مقایسه با موش‌هایی که این مشتقات را دریافت نکرده بودند بسیار کمتر بود. همچنین افزایش میزان کلسترول کبدی که در اثر CCl  اتفاق می افتد ، در موش های دریافت کننده ی اسپیرولینا مشاهده نمی شد. تغییرات ایجاد شده در VLDL و LDL در نتیجه ی تزریق CCl  در تمام موش های دریافت کننده ی اسپیرولینا مشاهده نگردید. علاوه بر این موارد، میزان مواد واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید موجود در میکروزوم های  موش های دریافت کننده ی اسپیرولینا در مقایسه با گروه کنترل پایین تر بود.

محققین :

  • P.V Torres Duran
  • R.Miranda Zamora
  • M.C Paredes Carbajal
  • D.Mascher
  • J.Ble Castillo
  • J.C Diaz Zagoya
  • M.A Juarez Oropeza
  • Department of Biochemistry, School of Medicine UNAM
  • Department of Physiology, School of Medicine UNAM
  • Central hospital, IMSS, Villahermosa, Tab, Mexico

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874198001202?via%3Dihub

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا