دانشنامه

فیکوسیانین

فیکوسیانین (c-phycocyanin) یک نوع پروتئین چند کاره آبی رنگ است. این ماده فقط در خانواده تک سلولی های سیانوباکتر یافت می شود. این ملکول در بدن ما می تواند نقش های متنوعی را به انجام برساند.

در آزمایشات متنوعی مشخص شده است که فیکوسیانین بر اساس نیاز بدن ما ممکن است به انوع بیلی پروتئین ها، آنتی اکسیدان ها و سایر مواد ترکیب یا تجزیه گردد.

فیکوسیانین می تواند به انواع اینترفرون های آلفا، بتا و گاما تبدیل شود.
فیکوسیانین می تواند به آنتی اکسیدانی قوی جهت دفع رادیکال های آزاد تبدیل گردد.
فیکوسیانین می تواند به درون میتوکوندری سلولها رفته و در ترمیم آسیب های DNA اثر شگفت انگیزی ایجاد نماید.
فیکوسیانین می تواند در بازپوشی و ترمیم آسیب های شبکه عصبی به عنوان یک مهار کننده عمل نماید.
فیکوسیانین می تواند به عنوان تنها رنگ خوراکی آبی و در صنایع غذایی به کار گرفته شود.

فیکوسیانین به دلیل پروسه سخت و گران قیمت جداسازی و خالص سازی بسیار گرانقیمت بوده و از این رو در مصارف دارویی فقط مورد توجه افراد بسیار ثروتمند جهان است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا