اعلامیه رفع مسئولیت

تاریخ اولین انتشارخرداد 1395
تاریخ آخرین ویرایشاردیبهشت 1399

این اعلامیه رسمی برای رد مسئولیت داده ها، تحقیقات، آثار، ادعا و هر آنچیزی است که دروتات خود بانی آن نبوده و از طرق مختلف آن را تهیه نموده است.

مسئولیت چه چیزی با دروتات است؟

همه فعالیت های تحقیقاتی آکادمیک، بالینی و تجربیات علمی که منبع آن دروتات باشد صراحتاً در تصرف دروتات بوده و ما آن را اعلام می نماییم.

مسئولیت چه چیزی با دروتات نیست ؟

هر آنچیزی که در قالب محتوی و به صورت متن، تصویر، ویدئو، صدا و یا سایر اقلام اطلاعاتی در سایت و کلیه پلتفرم های دروتات مورد استناد قرار می گیرد و دروتات منبع آن را خارج از مجموعه خود اعلام می کند در زیر مسئولیت حقوقی، قانونی، عرفی و اجتماعی دروتات نیست و ما مسئول پاسخگویی آن به صورت مستقیم نخواهیم بود.

حقوق مادی و معنوی مولفین در دروتات چگونه تامین می شود؟

دروتات خود را بعنوان یک برند، موظف به رعایت اخلاق حرفه ای در بازنشر تجربیات و تحقیقات آکادمیک و بالینی سایر اشخاص می داند. در این مورد دروتات وقتی به محتوایی که خود مالک آن نیست قطعاً به تولید کننده محتوا برای دسترسی سایر اشخاص صراحتاً اشاره و محل قرارگیری اثر را با نشانی قید خواهد کرد.

دروتات چه محتوایی را نشر و بازنشر می نماید؟

در دروتات اساس بر صداقت است، در مواردی که دروتات خود اقدام به تولید دانش و محتوای دانش محور می نماید منابع و مستندات خود را در ذیل محتوی اشاره می نماید.
در سایر موارد که دروتات بازنشر یک محتوی را انجام می دهد، ما منبع را بررسی، و اصالت آن را حتماً کنترل خواهیم کرد و پس از آن اقدام به بازنشر می نماییم.

دکمه بازگشت به بالا