دانشنامه

اسید آمینه

پروتئین

اسیدهای آمینه هم به عنوان بلوکهای ساختمانی پروتئینها و هم به عنوان حد واسط های متابولیسم نقشی کلیدی بازی می کنند. 20 اسید آمینه ای که در پروتئینها یافت می شوند، تنوع شیمیایی وسیعی را به نمایش می گذارند.

ساختار سه بعدی پروتئین ها ، میزان دقیق اسیدهای آمینه و توالی اسیدهای آمینه ی یک پروتئین خاص، توسط توالی بازهای موجود در ژنها که کد کننده پروتئین ها هستند تعیین می شود. ویژگی های شیمیایی اسیدهای آمینه ی پروتئینها تعیین کننده فعالیت زیستی پروتئین است.

پروتئینها نه تنها کاتالیز کننده تمام ( و یا بیشتر) واکنشها در سلولهای زنده هستند، بلکه آنها کنترل کننده حقیقی تمام پروسه های سلولی نیز می باشند. علاوه بر آن، پروتئینها در توالی اسیدهای آمینه شان حاوی اطلاعات مورد نیاز برای تعیین این موضوعند که چگونه آن پروتئین به ساختار سه بعدی پیچیده بدل خواهد شد و نیز دارای اطلاعاتی در مورد پایداری ساختار نهایی حاصله می باشند.

موضوع اینکه دریافت پروتئین و پایداری آن ، برای سالها، مبحث بسیار مهمی در تحقیقات بوده است و امروزه یکی از رازهای کشف نشده محسوب می شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا