دانشنامه

اسیدهای چرب اشباع نشده

اسید چربی که بیش از یک پیوند دوگانه بین اتمهای کربنش که از نظر هیدروژن اشباع نشده اند، دارد. در میان اسیدهای چرب اشباع نشده در چندین جایگاه (PUFAs)، اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 ضروری هستند از آنجا که آنها باید در رژیم غذایی موجود باشند به این دلیل که متابولیسم انسانی نمیتواند آنها را از اسیدهای چرب دیگر سنتز نماید.

این اسیدهای چرب از الفبای یونانی برای معرفی مکان اولین پیوند دوگانه در مولکول استفاده می نمایند: ” امگا ” نشان دهنده آخرین کربن زنجیره کربنی بوده و “3” (یا “6”) نشان دهنده این است که اسید چربی که اولین پیوند دوگانه را دارد سه و یا شش کربن دورتر از کربن امگا می باشد. موقعیت پیوند دوگانه نیز بصورت “n-3” و یا “n-6” مخفف می شود.

اختصارات علمی برای اسیدهای چرب بیان کننده ساختار شیمیایی آنهاست. آلفا لینولنیک اسید (ALA) برای مثال، بصورت “18:3n-3” مخفف شده است. اولین بخش (18:3) به این معناست که ALA یک اسید چرب 18 کربنه با سه پیوند دوگانه است، در حالیکه بخش دوم (n-3) نشان دهنده این است که اولین پیوند دوگانه در موقعیت n-3 است، که آن را به عنوان یک اسید چرب امگا 3 تعریف می نماید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا