تحقیقات

اثرات محافظتی فیکوسیانین C در برابر آسیب های عصبی القا شده توسط اسید کیانیک در هیپوکامپ موش

Neuroscience Letters
تاریخ انتشارDec 3, 1999
جلد (Volume)276
شماره (Issue)2
ضریب تاثیر (Impact Factor)2.180 در سال 2016

چکیده

نقش فیکوسیانین C در محافظت از نورون های موش های مسموم شده با کیانات مورد بررسی قرار گرفت. اثرات سه درمان مختلف با فیکوسیانین C مورد مطالعه قرار گرفت. بروز تغییرات رفتاری-عصبی در موش هایی که فیکوسیانین C دریافت کرده بودند به طور چشمگیری کمتر بود. همچنین  این موش ها در مقایسه با  موش هایی که اسید کیانیک دریافت می کردند وزن بیشتری داشتند اما وزن آنها تفاوت چندانی با موش های گروه کنترل نداشت. بررسی تغییرات بوجود آمده در بیان گیرنده های بنزودیازپین (یک مارکر میکروگلیال) و پروتئین 27 کیلودالتونی شوک حرارتی (یک مارکر آستروگلیال) نیز با نتایج مشابهی همراه بود. نتایج ما با خاصیت ضد اکسیدانی فیکوسیانین C در زدودن گونه های آزاد(رادیکال) اکسیژن از بدن  مطابقت دارند. یافته های ما و غیر سمی بودن فیکوسیانین C، این ماده را بعنوان دارویی مناسب برای درمان آسیب های نورونی ناشی از استرس در بیماری های نوردژنراتیو(از بین برنده ی نورون ها) ، نظیر آلزایمر و پارکینسون مطرح می کند.

محققین :

  • Victor Rimbau
  • Antoni Camins
  • Cheyla Romay
  • Ricardo Gonza lez
  • MerceÁ PallaÁ s
  • Unitat de Farmacologia i FarmacognoÁ sia, Facultat de FarmaÁ cia, Universitat de Barcelona, Avgda Diagonal 643, 08028 Barcelona, Spain
  • bDepartamento de FarmacologõÂa, Centro Nacional de Investigaciones Cientõ®cas, Apartado 6990, C. Habana, Cuba

منبع:

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jmf.2007.621

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا