سوالات متداول

آیا اسپیرولینا گیاه است؟

ریز جلبک اسپیرولینا از دسته باکتری ها (Bacteria) و از خانواده سیانوباکتری ها (Cyanobacteria) (که با اختصار سیانوفیتا = Cyanophyta) می باشد که به میکرو ارگانیسم هایی گفته میشود که قدرت فتوسنتز دارند. این باکتری ها را آغازیان نیز مینامند که به معنی آغاز کننده های حیات هستند.

مهمترین شباهت ریز جلبک اسپیرولینا به گیاهان شاید داشتن کلروفیل برای سنتز نور خورشید باشد.

شاید بهتر باشد شما نیز بدانید که گاز اکسیژنی که امروزه ما تنفس می کنیم حاصل سالها فتوسنتز (تبدیل گازهای کربندار و نیتروژن دار با انرژی نور خورشید) قبل از گیاهان باشد که سیانوباکتری ها تولید کرده اند. در حقیقت در ابتدای خلقت میزان گاز اکسیژن موجود در جو زمین کمتر از 1 درصد بوده است.

در این ویدئو چندین سلول مارپیچی شکل سیانوباکتری اسپیرولینا را در زیر میکروسکوپ نوری بصورت زنده میبینید.

سیانوباکتر ها که با تحقیقات جدید دانشمندان زیست شناسی ثابت گردیده است، بیش از 3 میلیارد سال است که در زمین به زندگی خود ادامه می دهند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا