دانشنامه

آهن

آهن (Fe) ، یک عنصر کلیدی در متابولیسم تقریبا تمام موجودات زنده است.

در انسانها، آهن ترکیب ضروری برای ساخت، مصرف و تکمیل چرخه صدها پروتئین و آنزیم است.

بیشتر آهن موجود در بدن بصورت متصل به یک پروتئین در سلولهای قرمز خون به نام هموگلوبین است که انتقال دهنده اکسیژن به تمام بافتها است . مازاد آهن در کبد، مغز استخوان، طحال و ماهیچه ها ذخیره می شود.

عملکردهای سلامتی

  • ذخیره و انتقال اکسیژن به تمام بافتها.
  • تولید انرژی.
  • محافظت از سلولها در برابر تاثیرات مخرب رادیکالهای آزاد.
  • محافظت از بدن در برابر باکتریها با تولید رادیکالهای آزاد با پایه آهن به عنوان بخشی از یک پاسخ ایمنی.
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا