دانشنامه

آهن

آهن (Fe) ، یک عنصر کلیدی در متابولیسم تقریبا تمام موجودات زنده است.

در انسانها، آهن ترکیب ضروری برای ساخت، مصرف و تکمیل چرخه صدها پروتئین و آنزیم است.

بیشتر آهن موجود در بدن بصورت متصل به یک پروتئین در سلولهای قرمز خون به نام هموگلوبین است که انتقال دهنده اکسیژن به تمام بافتها است . مازاد آهن در کبد، مغز استخوان، طحال و ماهیچه ها ذخیره می شود.

عملکردهای سلامتی

  • ذخیره و انتقال اکسیژن به تمام بافتها.
  • تولید انرژی.
  • محافظت از سلولها در برابر تاثیرات مخرب رادیکالهای آزاد.
  • محافظت از بدن در برابر باکتریها با تولید رادیکالهای آزاد با پایه آهن به عنوان بخشی از یک پاسخ ایمنی.
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا