دانشنامه

آنتی اکسیدان

تصور می شود که مواد آنتی اکسیدانی، مانند ویتامین ها و کاروتنوییدها، موجب محافظت از بدن در مقابل اثرات مخرب رادیکالهای آزاد می گردند. آنتی اکسیدانها با اهدای یکی از الکترونهایشان و خاتمه دادن به واکنش های الکترون ربایی، موجب خنثی سازی رادیکالهای آزاد می گردند. آنها با کمک به ممانعت از آسیب سلولی و بافتی که منجر به بیماریهای قلبی عروقی و سرطان می گردد، به عنوان تنظیف کننده عمل می کنند.

مواد آنتی اکسیدانی ، مانند ویتامین ها و کاروتنوییدها، بطور بالقوه می توانند موجب مهاراکسیداسیون و اثرات مضر آن می گردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا