تحقیقات

اسپیرولینا ماکسیما از کبد چرب حاد ناشی از تجویز سیموستاتین(Simvastatin) ؛ اتانول و رژیم غذایی پر کلسترول در موش ها پیشگیری می نماید.

Life Sciences
تاریخ انتشارDec 3, 2001
جلد (Volume)70
شماره (Issue)22
ضریب تاثیر (Impact Factor)3.448 در سال 2018

چکیده

در ابتدا با استفاده از تجویز روزانه ی سیموستاتین با دوز  75mg/kg ، رژیم غذایی پر کلسترول و 20 درصد اتانول در آب نوشیدنی ، به صورت مصنوعی کبد چرب واضح از نظر ظاهری و شیمیایی در موش های CD-1  القا شد. پس از این اقدام ، میزان تری گلیسیرید های سرم ، لیپید تام ، کلسترول تام و تری گلیسیرید های کبدی  در موش های دچار کبد چرب ، به ترتیب 5 ؛ 2 ؛ 2 و 1.5  برابر همین مقادیر در موش های گروه کنترل بود. در گام بعدی دو هفته پیش از شروع القای کبد چرب ، آرتروسپیرا ماکسیما در رژیم غذایی موش ها وارد شد ؛ در نتیجه ی این اقدام ، لیپید تام و تری گلیسیرید های کبد و سرم در موش هایی که تحت القای کبد چرب قرار گرفته بودند در مقایسه با موش هایی که تحت القای کبد چرب قرار داشتند ولی آرتروسیپرا ماکسیما در یافت نمی کردند به ترتیب 40 ؛ 50 و 50  درصد کاهش یافت. علاوه بر این،  تجویز این جلبک  خوراکی  باعث افزایش چشمگیر (45 درصد) لیپوپروتئین هایی با دانسیته ی بالا در سرم گردید.

محققین :

  • J.L. Ble´-Castillo
  • A. Rodrı´guez-Herna´ndez
  • R. Miranda-Zamora
  • M.A. Jua´rez-Oropeza
  • J.C. Dı´az-Zagoya
  • Laboratorio de Ana´ lisis Clı´nicos, Hospital General de Zona No. 1, Instituto Mexicano del Seguro Social, Villahermosa, Tabasco, Mexico
  • Divisio´n Acade´mica de Ciencias de la Salud, Universidad Jua´rez Auto´noma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, Mexico
  • Departamento de Bioquı´mica, Facultad de Medicina, UNAM, Ciudad Universitaria, D.F., 04510, Mexico

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024320502015126?via%3Dihub

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا